Zhao Liying and Li Yifeng top the charts for 2016 China Actors/Actresses

Weibo: Sina Weibo The top 100 lists for China Actors/Actresses were posted on April 21: Top 5 Actresses (descending order): Zhao Liying, Angelababy, Fan Bingbing, Yang Mi, Joe Chen Top 5 Actors (descending order): Li Yifeng, Deng Chao, Luhan, Huang Xiaoming, Show Lo   Netizens weigh Read More …